Znaleziono 10 artykułów

Artur Pasko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polscy artyści na igrzyskach olimpijskich Artur Pasko s. 11-23
Problem bezpieczeństwa na letnich igrzyskach olimpijskich w okresie zimnej wojny, po wydarzeniach w Monachium w 1972 r. Artur Pasko s. 77-87
Świat sportu wobec interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 r. Artur Pasko s. 83-95
Zmiany w zarządzaniu sportem w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. Artur Pasko s. 109-126
Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r. Artur Pasko s. 115-130
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku w latach 1948-1956 : organizacja i główne warunki działania Artur Pasko s. 161-166
"Sport w województwie częstochowskim w latach 1975-1998", Daniel Bakota, Częstochowa 2013 : [recenzja] Artur Pasko Daniel Bakota (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948-1956). Organizacja, główne kierunki działania KW PZPR", Artur Pasko, Białystok 2002 : [recenzja] Daniel Boćkowski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 214-216
"Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1980", Artur Pasko, Kraków 2009 : [recenzja] Marek Szczerbiński Krzysztof Wasilewski Artur Pasko (aut. dzieła rec.) s. 251-256
Profesor Hanna Konopka (1949–2015) Artur Pasko s. 337-340