Znaleziono 37 artykułów

Czesław Parzyszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania duszpasterskie instytutów życia konsekrowanego w Polsce Czesław Parzyszek s. 21-41
Droga do synodu biskupów na temat nowej ewangelizacji Czesław Parzyszek s. 35-52
Drogi nowej ewangelizacji w rodzinie i przez rodzinę Czesław Parzyszek s. 37-56
Troska Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego o życie duchowe osób zakonnych Czesław Parzyszek s. 38-58
Cele nowej ewangelizacji Czesław Parzyszek s. 40-56
Warunki i środki realizacji nowej ewangelizacji Czesław Parzyszek s. 47-64
Bulla Misericordiae vultus – nieoceniony darpapieża Franciszka Czesław Parzyszek s. 51-60
Zbawcza misja - posłannictwem Kościoła Czesław Parzyszek s. 61-78
Formacja młodzieży we współczesnej kulturze antypowołaniowej Czesław Parzyszek s. 79-94
Nowe spojrzenie na posłuszeństwo i posługę władzy zakonnej Czesław Parzyszek s. 85-102
Posłuszeństwo i posługa władzy - odpowiedzią na zagrożenia współczesnej cywilizacji Czesław Parzyszek s. 90-116
Biuletyn teologii laikatu. Cz. 115 Rafał Nitek Czesław Parzyszek Eugeniusz Weron s. 93-119
Ks. prof. Eugeniusz Weron SAC : teolog laikatu Czesław Parzyszek s. 107-118
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego - wciąż aktualna propozycja pastoralna Czesław Parzyszek s. 110-154
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek Izabela Stokłosa s. 115-128
Treść pojęcia "nowa ewangelizacja" według Jana Pawła II Czesław Parzyszek s. 135-151
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek s. 147-160
Biuletyn teologii laikatu Czesław Parzyszek s. 149-161
Chrześcijanin - człowiekiem Słowa Bożego : (refleksje na bazie adhortacji Benedykta XVI "Verbum Domini") Czesław Parzyszek s. 157-178
Biuletyn teologii laikatu Marian Kowalczyk Czesław Parzyszek s. 169-197
Profetyczny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Czesław Parzyszek s. 179-216
"Nowa ewangelizacja - drogą Kościoła do nadziei. Refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II", Czesław Parzyszek, Ząbki 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła", Czesław Parzyszek, Ząbki 2007 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Nowa ewangelizacja drogą do odnowy współczesnego świata Czesław Parzyszek s. 203-218
Troska księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego o życie konsekrowane Czesław Parzyszek s. 205-238
"Studia Salvatoriana Polonica", t. 4, Bagno 2010 : [recenzja] Czesław Parzyszek s. 220-222
"Mistyka polska", red. Włodzimierz Gałązka, Stanisław Urbański, Warszawa 2010 : [recenzja] Czesław Parzyszek Włodzimierz Gałązka (aut. dzieła rec.) Stanisław Urbański (aut. dzieła rec.) s. 238-239
"Ksiądz Profesor Lucjan Balter SAC : kapłan i teolog", w: Międzynarodowy Przegląd Teologiczny "Communio", nr 3-4 Czesław Parzyszek s. 239-241
"Nowa ewangelizacja – drogą Kościoła do nadziei : refleksje w oparciu o nauczanie Jana Pawła II", Czesław Parzyszek, Ząbki 2010 : [recenzja] Bogdan Giemza Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 242-245
"Wdzięczność i zobowiązanie : myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego", red. Cz. Kustra, Toruń 2009 : [recenzja] Czesław Parzyszek Cz. Kustra (aut. dzieła rec.) s. 251-252
Istotne treści nauczania Jana Pawła II o życiu konsekrowanym Czesław Parzyszek s. 260-295
"Studia Salvatoriana Polonica", Bagno 2007-2008 : [recenzja] Czesław Parzyszek s. 284-286
Miłosierni jak Ojciec - "Miłosierni czynem" Czesław Parzyszek s. 293-308
"Wdzięczność i zobowiązanie : myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego", Czesław Kustra, Toruń 2009 : [recenzja] Czesław Parzyszek Czesław Kustra (aut. dzieła rec.) s. 315-316
Maryja Królowa apostołów w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego Czesław Parzyszek s. 315-348
"Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła", Czesław Parzyszek, Ząbki 2007 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Czesław Parzyszek (aut. dzieła rec.) s. 356-361
"Europa dla Chrystusa - Chrystus dla Europy. Reewangelizacja cywilizacji zachodniej", red. B. Giemza, Kraków 2009 : [recenzja] Czesław Parzyszek B. Giemza (aut. dzieła rec.) s. 407-409