Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Parys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 11-31
Zakres oddziaływań współczesnej pedagogiki specjalnej na tle dotychczasowych przemian Katarzyna Parys s. 22-50
Ewolucja poglądów na temat kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 103-112