Znaleziono 4 artykuły

Jan Parys

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeobrażenia ekonomiczne a problem rozwoju społeczeństwa w niepodległej Ghanie Jan Parys s. 59-89
Logika i wiara w ujęciu Ojca Józefa Marii Bocheńskiego Jan Parys s. 61-70
System polityczny Ghany w latach 1956-1966 w perspektywie procesów narodotwórczych Jan Parys s. 280-283
Metodologiczne znaczenie historyzmu w socjologii : analiza poglądów S. Ossowskiego Jan Parys s. 295-306