Znaleziono 57 artykułów

Lech K. Paprzycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria oceny opinii biegłego psychiatry i psychologa w postępowaniu karnym Lech K. Paprzycki s. 5-11
Świadek anonimowy - standard europejski a realia postępowania karnego Lech K. Paprzycki s. 18-31
Ochrona praw człowieka w świetle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego : (część 2) Lech K. Paprzycki s. 21-28
Między Pretorią a Przylądkiem Dobrej Nadziei Lech K. Paprzycki s. 29-43
Ochrona praw człowieka w świetle projektu ustawy o zawodzie lekarza : (część 1) Lech K. Paprzycki s. 31-42
Republika Południowej Afryki : ku demokracji czy katastrofie? Lech K. Paprzycki s. 36-54
Ten, który jest sędzią Lech K. Paprzycki s. 39-42
RPA po wyborach : zwycięstwo czy klęska demokracji? Lech K. Paprzycki s. 52-62
Podstawa odpowiedzialności prewencyjnej z art. 439 k.c. Przegląd stanowisk Lech K. Paprzycki s. 59-76
Orzecznictwo sądów powszechnych w świetle ustawy z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej : (obraz statystyczny) Lech K. Paprzycki s. 61-80
Sprawozdanie z przebiegu II Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Wiktymologii i Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego Lech K. Paprzycki s. 76-82
Sprawozdanie z XI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Sekcję Naukową Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego na temat: "Ochrona praw obywatelskich osób z zaburzeniami psychicznymi" przeprowadzonej w dniach od 3 do 5 czerwca 1993 r. w Popowie koło Warszawy Lech K. Paprzycki s. 82-84
Z odpowiedzią, ale za to bez zrozumienia, czyli próba polemiki z Józefem Józefowiczem Lech K. Paprzycki s. 88-97
"Prawo karne. Część ogólna", Andrzej Marek, Bydgoszcz 1992 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 91-96
Mozambik : państwo, którego nie ma Lech K. Paprzycki s. 95-104
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 12 Lech K. Paprzycki s. 95-100
"Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka", pod red. Stanisława Waltosia, Kraków 1993 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 95-98
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie procedury karnej w świetle glos opublikowanych w latach 1990-1992 Lech K. Paprzycki s. 99-115
Problematyka psychiatryczna i psychologiczna w prawie i postępowaniu karnym : granice kompetencji biegłych i organów procesowych Lech K. Paprzycki s. 99-130
Mozambickie nadzieje Lech K. Paprzycki s. 100-105
"Ustawa prawo o ruchu drogowym - komentarz praktyczny", Wojciech Kotowski, Warszawa 2002 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
W Wiedniu o przestępczości Lech K. Paprzycki s. 117-121
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problemy reformy prawa karnego", Lublin 20-22 września 1993 r. Lech K. Paprzycki s. 118-123
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 1987 r. VI KZP 6 Lech K. Paprzycki s. 118-123
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 11 Lech K. Paprzycki s. 125-129
Tanzania : na pograniczu demokracji i niedostatku Lech K. Paprzycki s. 127-133
"Ochrona praw i wolności człowieka w świetle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego" : spotkanie w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP Lech K. Paprzycki s. 128-131
"Prawne i społeczne problemy chorych psychicznie i ich rodzin", II Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Tworki 17-18 września 1993 r. Lech K. Paprzycki s. 137-141
"Kodeks karny : komentarz", Andrzej Marek, Warszawa 2004 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej", Irena Rzeplińska, Warszawa 1997 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Irena Rzeplińska (aut. dzieła rec.) s. 140-143
Prawa pacjentów V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Psychiatria Środowiskowa : Tworki, 20-21 września 1996 r. Lech K. Paprzycki s. 142-147
"Europejska Konwencja Praw Człowieka - sprawy karne" : seminarium w Ośrodku Badań Praw Człowieka UW Lech K. Paprzycki s. 143-145
"Techniki projekcyjne w psychologicznej ekspertyzie sądowej - Materiały z konferencji, Kraków-Balice 6-8 maja 1996 r.", red. Alicja Czerederecka, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Kraków 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Alicja Czerederecka (aut. dzieła rec.) Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym", Violetta Konarska-Wrzosek, Toruń 2002 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Violetta Konarska-Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Kodeks karny : komentarz", Andrzej Marek, Warszawa 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 154-158
Prawne aspekty prewencji kryminalnej : spotkanie Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego Penitencjarnego, 19-23 października 1996 r., Berlin Lech K. Paprzycki s. 157-160
"Upośledzenie umysłowe - społeczeństwo, medycyna, prawo" : konferencje w Dublinie i Tworkach VII-IX 1994 Lech K. Paprzycki s. 160-163
"Środki masowego przekazu a wymiar sprawiedliwości - przeciwnicy czy sojusznicy?" : seminarium Międzynarodowej Komisji Prawników, Madryt, 18-20 stycznia 1994 r. Lech K. Paprzycki s. 163-166
"Nowe spojrzenie. Zagadnienia prawne dotyczące osób z upośledzeniem umysłowym w Europie Wschodniej", Adrian W. Ward, Warszawa 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Adrian W. Ward (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Kodeks postępowania karnego z komentarzem", Jan Grajewski, Edward Skrętowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie", Z. Majchrzyk, Warszawa 1995 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 176-181
"Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim procesie karnym", Edward Skrętowicz, Lublin 1994 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-181
"AIDS i prawo karne", Andrzej J. Szwarc, Poznań 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Andrzej J. Szwarc (aut. dzieła rec.) s. 181-191
"Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym : komentarz", Wojciech Kotowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Zbrodnia jako kategoria przestępstwa : studium prawno-karne i polityczno-kryminalne", Bogusław Sygit, Toruń 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Bogusław Sygit (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Nieletni, młodociani i dorosli sprawcy zabójstwa : analiza procesów motywacyjnych i dyspozycji osobowościowych", Zdzisław Majchrzyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Zdzisław Majchrzyk (aut. dzieła rec.) s. 188-195
"Sprawozdawczość prasowa z procesów karnych i relacje o przestępstwach w Niemczech i w Polsce" - konferencja polsko-niemiecka zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 4-5 grudnia 1995 r. Lech K. Paprzycki Kazimierz Łojewski s. 194-200
Medyczne, prawne i etyczne problemy transplantacji : seminarium w Senacie RP - 23 stycznia 1995 r. Lech K. Paprzycki s. 197-200
"Ochrona porządku prawnego w Siłach Zbrojnych w Rzeczypospolitej Polskiej", Stanisław M. Przyjemski, Gdańsk 2005 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Stanisław M. Przyjemski (aut. dzieła rec.) s. 204-206
Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 30 kwietnia 1996 r. sygn. akt 18 Lech K. Paprzycki s. 204-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
Glosa II do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Lech K. Paprzycki s. 216-219
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2001 r. Lech K. Paprzycki s. 216-224
"Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym : orzecznictwo i piśmiennictwo", Lech K. Paprzycki, Anna Błachnio-Parzych, Rafał Paprzycki, Kraków 2002 : [recenzja] Józef Gurgul Anna Błachnio-Parzych (aut. dzieła rec.) Lech K. Paprzycki (aut. dzieła rec.) Rafał Paprzycki (aut. dzieła rec.) s. 226-230
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12 marca 1996 r. I KZP 2 Lech K. Paprzycki s. 262-267
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 sierpnia 1995 r. II AKz 172 Lech K. Paprzycki s. 274-278
Prof. dr hab. Andrzej Wąsek (1943–2003) : w drugą rocznicę śmierci Lech K. Paprzycki s. 302-307
Adwokat Kazimierz Cyprian Ujazdowski (1898–1942) Lech K. Paprzycki s. 307-311