Znaleziono 1 artykuł

Barbara Paprocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wieść i pieśń gminna w >>Nad Niemnem<< Elizy Orzeszkowej", Barbara Paprocka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Barbara Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 245