Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Paluchowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zatajony artysta : o Wacławie Borowym : 1890-1950", wybór szkiców i wspomnień: Andrzej Biernacki, indeks zestawił Andrzej Paluchowski, Lublin 2005 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Pigoń", Andrzej Paluchowski, "Roczniki Humanistyczne" T.XVIII (1970) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim", red. Anna Dobakówna, Marian Maciejewski, Andrzej Paluchowski, Tadeusz Polanowski, Czesław Zgorzelski, Lublin 1979 : [recenzja] Zbigniew Jerzy Nowak Anna Dobakówna (aut. dzieła rec.) Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Polanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 346-354
Uwagi o obrazowaniu w "Panu Tadeuszu" Andrzej Paluchowski s. 475-516