Znaleziono 3 artykuły

Beata Paliś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świecie Beata Paliś s. 39-49
Rynek przemysłu spotkań a ewolucja wizerunku miasta na przykładzie Krakowa Beata Paliś s. 55-69
Narzędzia marketingowe zagranicznych "convention bureaus" : studia przypadków Beata Paliś s. 203-212