Znaleziono 2 artykuły

Claire Pagès

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poróżnienie Lyotarda z Habermasem i Rortym: dlaczego komunikacja oraz konsensus nie pozwalają pomyśleć wspólnoty Claire Pagès Piotr Schollenberger (tłum.) s. 165-167
Le différend de Lyotard avec Habermas et Rorty: pourquoi communication et consensus ne permettent pas de penser la communauté Claire Pagès s. 303-313