Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Celestyn Paczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Chwała przyszłej świątyni" (Hieronim ze Strydonu, In Aggaeum II,1-10) Mieczysław Celestyn Paczkowski s. 129-150
"Logos obecny w każdym człowieku" : Justyn męczennik o mądrości i sprawiedliwości wśród niechrześcijan Mieczysław Celestyn Paczkowski s. 131-145