Znaleziono 1 artykuł

M. Pańków

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi na temat przekładu książki Habermasa "Między naturalizmem i religią" Adam Romaniuk J. Habermas (aut. dzieła rec.) M. Pańków (aut. dzieła rec.) s. 150-157