Znaleziono 2 artykuły

Alojzy Pałłasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Między poezją symbolizmu francuskiego a muzyką", Alojzy Pałłasz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 180
"Motywy okupacyjne u Becketta", Alojzy Pałłasz, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 3 : [recenzja] Hanna Filipkowska Alojzy Pałłasz (aut. dzieła rec.) s. 210