Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Płomińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bliżej Szwecji Marta Stasiak-Górna Małgorzata Płomińska (aut. dzieła rec.) Grażyna Barbara Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Fachphraseologie am Beispiel der deutschen und der polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon", Joanna Woźniak, Frankfurt Małgorzata Płomińska Joanna Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textlinguistischem und translatorischem Aspekt", Ilona Kromp, Frankfurt Małgorzata Płomińska Ilona Kromp (aut. dzieła rec.) s. 286-289
"Od lingwistyki tekstu do ligwistyki tekstu specjalistycznego", Sambor Grucza, Warszawa 2004 : [recenzja] Małgorzata Płomińska Sambor Grucza (aut. dzieła rec.) s. 297-301