Znaleziono 3 artykuły

Mikołaj Ozolin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Образ и подобие Бога в человеке как основа православной антропологии : природный дар и личная задача Mikołaj Ozolin s. 11-17
Obraz i podobieństwo Boże w człowieku jako podstawa antropologii prawosławnej : dar naturalny i zadanie osobiste Mikołaj Ozolin Henryk Paprocki (tłum.) s. 19-25
Kościół lokalny i "diaspora" Mikołaj Ozolin Andrzej Kużma (tłum.) s. 105-114