Znaleziono 1 artykuł

Lada Owczinnikowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Световая лексика как средствo репрезентации модальнo-оценочных значений в аксиологическoй картине мирa Юрия Куранова Roza Alimpijewa Lada Owczinnikowa s. 331-338