Znaleziono 1 artykuł

Rafał Otręba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie miastem i jego wpływ na jakość życia mieszkańców miast województwa śląskiego : doniesienie badawcze Rafał Otręba Jacek Szołtysek s. 37-42