Znaleziono 1 artykuł

Sergej Ostojic

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Effect of endurance training on biomarkers of oxidative stress in male wrestlers Patrik Drid Slavko Obadov Sergej Ostojic Tatjana Trivić s. 6-9