Znaleziono 7 artykułów

Piotr Ostański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ty będziesz nazywał się Kefas (J 1, 42). Kefas i inne aramejskie osobowe nazwy własne w greckim tekście Nowego Testamentu Piotr Ostański s. 7-22
Języki używane przez Jezusa na tle sytuacji językowej w rzymskiej Palestynie Piotr Ostański s. 45-72
"Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu Piotr Ostański s. 125-134
"Bibliografia biblistyki polskiej 2000-2009", t. 3-4, Piotr Ostański, Poznań 2010 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Ostański (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999. T. 1-2", Piotr Ostański, Poznań 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Ostański (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym : studium egzegetyczno-teologiczne", Piotr Ostański, Poznań 2007 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Piotr Ostański s. 225-234
"Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym : studium egzegetyczno-teologiczne", Piotr Ostański, Poznań 2007 : [recenzja] Józef Kozyra Piotr Ostański (aut. dzieła rec.) s. 458-462