Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Ossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza kwantytatywna zmienności struktury popytu turystycznego na podstawie statystyk odwiedzających Muzeum Zamkowe w Malborku Marlena Formella Dariusz Kuczyński Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-277
Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz Piotr Wojdakowski s. 265-278
Aktywność turystyczna seniorów szansą na rozwój turystyki w Polsce Marlena Formella Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 295-306
Ekonomiczne uwarunkowania podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej w grupie seniorów w rejonie Trójmiasta Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 389-404
Zachowania zdrowotne a aktywność ruchowa kobiet w starszym wieku Zbigniew Ossowski Tomasz Taraszkiewicz s. 521-534