Znaleziono 1 artykuł

Janusz Ossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pieniądz w literaturze i teatrze : materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze” : Uniwersytet Gdański : Gdańsk 17-18 stycznia 2000", pod red. Józefa Bachórza, indeks zestawił Janusz Ossowski, Sopot 2000 : [recenzja] Barbara Zwolińska Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Janusz Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 226-230