Znaleziono 9 artykułów

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie Mini Vibratora (Rehaforum Medical) w rehabilitacji pacjentki z obwodowym uszkodzeniem nerwu twarzowego : studium przypadku Joanna Białkowska Magdalena Osowicka-Kondratowicz Edyta Zomkowska s. 5-11
Dane z rozwoju mowy dziecka oraz terapii logopedycznej w interpretacji fonologicznej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 53-62
Jeszcze o rozwoju mowy dziecka w kontekśœcie interpretacji fonologicznej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 53-61
Specyficzne problemy związane z realizacją spółgłosek w rozwoju mowy dziecka Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 55-68
Asymilacje spółgłosek zębowych i dziąsłowych do palatalnych w pozycji przed palatalnymi Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 103-117
Interdyscyplinarność a terminologia w kształceniu logopedycznym oraz w w logopedii = The interdisciplinary nature and terminology in logopaedics and in logopaedic training Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 121-136
Z problemów fonetyki polskiej : część I Magdalena Osowicka-Kondratowicz Agnieszka Serowik s. 139-147
Defektywne realizacje spółgłosek palatalnych dentalizowanych przy prawidłowych i nieprawidłowych warunkach zgryzowych : wskazówki do terapii logopedycznej Magdalena Osowicka-Kondratowicz Agnieszka Serowik s. 155-177
Z zagadnień kategorialności fonologicznej w języku polskim Magdalena Osowicka-Kondratowicz s. 211-224