Znaleziono 8 artykułów

Przemysław Osiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru Przemysław Osiewicz s. 93-104
Turkey and Its Position on the Cyprus Question Since 1974 Przemysław Osiewicz s. 117-128
Kwestia cypryjska: przebieg i konsekwencje rokowań w latach 2008-2012 Przemysław Osiewicz s. 175-190
Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych Przemysław Osiewicz s. 187-209
10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej Przemysław Osiewicz s. 199-213
Turcja – geopolityczny pomost między Azją a Europą? Przemysław Osiewicz s. 218-232
Kolejna runda rokowań na Cyprze: szansa na przełom? Przemysław Osiewicz s. 239-250
Integracja europejska w polityce zagranicznej Turcji za rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) Przemysław Osiewicz s. 405-418