Znaleziono 7 artykułów

Tomasz Osiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Sztandar Ludu” w walce z biurokracją w latach 1945–1956 Tomasz Osiński s. 19-57
Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864 Tomasz Osiński s. 45-83
"Propaganda luchowska". Kulisy konwersji na prawosławie unitów wsi Luchów, Babice, Potok Górny w latach czterdziestych XIX wieku Tomasz Osiński s. 63-89
Józef Aleksander Puchała, senator – kasztelan Królestwa Polskiego i jego potomkowie w XIX i na początku XX wieku Tomasz Osiński s. 69-89
Komisarze obwodu (naczelnicy powiatu) zamojskiego w latach 1816 - 18 66 Tomasz Osiński s. 115-137
"Klika obszarnicza". Ziemianie w polityce personalnej Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1946–1949) Tomasz Osiński s. 229-260
Tabela prestacyjna z 1846 i dodatkowa z 1861 r. miasta Zaklikowa Tomasz Osiński s. 230-255