Znaleziono 23 artykuły

Elżbieta Osewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowanie dziecka do wiary w polskiej rodzinie w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa Elżbieta Osewska s. 7-24
Katecheza rodzinna w polskich dokumentach katechetycznych Elżbieta Osewska s. 35-48
Współpraca między rodzinami i szkołami katolickimi w procesie wychowania religijnego Herman Lombaerts Elżbieta Osewska s. 55-66
Ograniczenia i możliwości katechezy w rodzinie Elżbieta Osewska s. 81-97
Katecheza rodziców w kontekście wyzwań XXI wieku Elżbieta Osewska s. 89-101
Rodzina wspólnotą służebnej miłości w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych dla szkół ponadgimnazjalnych po II Soborze Watykańskim Elżbieta Osewska Józef Stala s. 93-103
Wspólnota rodzinna wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka Elżbieta Osewska s. 103-115
Motywy zainteresowania katechezą rodzinną we współczesnym kościele Elżbieta Osewska s. 113-123
Katecheza w rodzinie jako element integrujący podstawowe doświadczenia ludzkie z rzeczywistością wiary Elżbieta Osewska s. 143-153
Przemiany katechezy rodzinnej w latach 1986-1999 Elżbieta Osewska s. 153-171
"Oblicza dziciństwa", red. Dorota Kornas-Biela, Lublin 2001 : [recenzja] Elżbieta Osewska Dorota Kornas-Biela (aut. dzieła rec.) s. 182-184
Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Elżbieta Osewska s. 187-201
Komunikacja wiary w rodzinie wobec wyzwań internetu Elżbieta Osewska s. 197-213
"Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle 'Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education'", Elżbieta Osewska, Tarnów 2008 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Praktyka katechezy rodzinnej na świecie Elżbieta Osewska s. 219-231
"Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej", J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2000 : [recenzja] Józef Stala Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 231-234
Poszukiwanie koncepcji edukacji religijnej w szkole w obszarze języka angielskiego Elżbieta Osewska s. 231-241
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii", ("Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia"), Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r. Elżbieta Osewska s. 243-245
"Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Kielce 2005 : [recenzja] Elżbieta Osewska Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania", pod red. Józefa Stali, Elżbiety Osewskiej, Tarnów 2007 : [recenzja] Adam Skreczko Elżbieta Osewska (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Doświadczenia dziecka związane ze światem zewnętrznym wyrażone w modlitwie Elżbieta Osewska Józef Stala s. 275-288
"Katecheza dorosłych”, red. K. Misiaszek, J. Stala, Tarnów 2009 : [recenzja] Elżbieta Osewska K. Misiaszek (aut. dzieła rec.) Józef Stala (aut. dzieła rec.) s. 285-289
30-lecie soborowej deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Elżbieta Osewska s. 354-356