Znaleziono 6 artykułów

Ewa Orlof

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie plebiscytu w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych po I wojnie światowej : na przykładzie niedoszłego plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie Ewa Orlof s. 37-42
Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki i jego znaczenie Ewa Orlof s. 83-92
Polskie badania słowacystyczne : historiografia XX w. Ewa Orlof s. 87-101
Mniej znane karty stosunków polsko-francusko-czechosłowackich podczas II wojny światowej Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 99-117
Odpowiedź Kazimierza Papéego na ankietę rządu polskiego na uchodźstwie dotyczącą polskiej polityki zagranicznej wobec Czechosłowacji w 1938 r. Marek Kazimierz Kamiński Ewa Orlof s. 145-158
[List do redakcji "Dziejów Najnowszych"] Marek Kazimierz Kamiński Piotr Maciej Majewski Ewa Orlof s. 255