Znaleziono 1 artykuł

Pasquale Orlando

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"L'io di Gesù Cristo : diagramma divino-umano", Pasquale Orlando, Napoli 2009 : [recenzja] Marek Skierkowski Pasquale Orlando (aut. dzieła rec.) s. 216-217