Znaleziono 30 artykułów

Andrzej Orczykowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 21 grudnia 1999 roku Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 3
Uroczyste wręczenie pamiątkowego kwartalnika "Prawo Kanoniczne" poświęconego Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Remigiuszowi Sobańskiemu Andrzej Orczykowski s. 3-5
Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 19 lutego 2002 r. Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 5
Wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Julianowi Kałowskiemu MIC Andrzej Orczykowski s. 5-7
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Andrzejowi Stelmachowskiemu Andrzej Orczykowski s. 25-29
Problemy emigracji w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego Andrzej Orczykowski s. 57-89
Rola osób konsekrowanych w duszpasterstwie migrantów Andrzej Orczykowski s. 67-85
Problemy migracji w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich Andrzej Orczykowski s. 143-166
Problemy migracji w Kodeksie Jana Pawła II Andrzej Orczykowski s. 157-172
Biuletyn polonijny Zdzisław Malczewski Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 165-182
Biuletyn polonijny Wojciech Necel Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 205-234
Biuletyn polonijny. Cz. 58 Andrzej Orczykowski Eugeniusz Sakowicz s. 207-217
Kanoniczne problemy w Orędziach Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta Andrzej Orczykowski s. 235-268
"Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Orczykowski (aut. dzieła rec.) Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro", Zdzisław Malczewski, Lublin 1995 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Zdzisław Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
Dochodzenie diecezjalne w postępowaniu kanonizacyjnym Sługi Bożego Augusta Kardynała Hlonda Andrzej Orczykowski s. 267-270
"Die rechtlichen Strukturen für eine Migrantenpastoral. Ein rechtshistorische und rechtssystematische Untersuchung, Päpstlicher Rat der Seelsorge für die Migrantem und Menschen unterwegs", Georg Holkenbrink, Vatikan 1995 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Georg Holkenbrink (aut. dzieła rec.) s. 276-280
Konferencja naukowa z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Julianowi Kałowskiemu MIC Andrzej Orczykowski s. 283-288
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Wiesława Kazimierza Kiwiora Andrzej Orczykowski s. 285-287
"Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000)", a cura di Giovanni Graziano Tassello [et al.], Bologna 2001 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Giovanni Graziano Tassello (aut. dzieła rec.) s. 292-295
"Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948", wyd. i oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, Katowice 2003 : [recenzja] Andrzej Orczykowski Jan Konieczny (aut. dzieła rec.) Jerzy Myszor (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Dzieła. Nauczanie 1897-1948", T. 1, August Hlond, Toruń 2003 : [recenzja] Andrzej Orczykowski August Hlond (aut. dzieła rec.) s. 299-303
Konferencja naukowa : "Aktualne problemy jurysprudencji" Andrzej Orczykowski s. 313-320
Doktorat ks. Andrzeja Nowickiego Andrzej Orczykowski s. 313-315
Doktorat ks. Jana Cymbały Andrzej Orczykowski s. 315-317
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Zbigniewa Janczewskiego Andrzej Orczykowski s. 317-319
Kolokwium habilitacyjne ks. dr Tomasza Rozkruta Andrzej Orczykowski s. 321-323
Doktorat p. Heleny Pietrzak Andrzej Orczykowski s. 323-325
Doktorat ks. Tadeusza Wyskiela Andrzej Orczykowski s. 328-329
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Henryka Stawniaka Andrzej Orczykowski s. 421-423