Znaleziono 27 artykułów

Ryszard Orłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrne gody Wydziału Ekonomicznego = The Twenty-fifth Anniversary of Maria Curie-Skłodowska University Economic Faculty Ryszard Orłowski s. 1-16
XX Years of Economic Department Ryszard Orłowski s. 7-8
Problemy społeczno-gospodarcze Lubelszczyzny XVII i XVIII stulecia Ryszard Orłowski s. 63-86
Z dziejów organizacji handlu spławnego w Ordynacji Zamojskiej w końcu XVIII wieku Ryszard Orłowski s. 81-100
Udział Andrzeja Zamoyskiego w pracach Komisji Edukacji Narodowej Ryszard Orłowski s. 95-103
Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego w latach kanclerstwa Ryszard Orłowski s. 103-130
Położenie chłopów w dobrach Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII w. Ryszard Orłowski s. 107-170
Oczynszowanie włościan w dobrach Andrzeja Zamojskiego Ryszard Orłowski s. 119-140
Opór włościan i formy walki klasowej w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII stulecia Ryszard Orłowski s. 139-177
"Z problematyki przeobrażeń społeczno-gospodarczych w Lubelskiem", red. Zbigniew Mitura, Ryszard Orłowski, Lublin 1992 : [recenzja] Zdzisław Szymański Zbigniew Mitura (aut. dzieła rec.) Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 142-143
Dzieje dóbr Ordynacji Zamojskiej do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej Ryszard Orłowski s. 145-170
    Zacytuj
  • Udostępnij
Koloniści rolnicy w Ordynacji Zamojskiej w końcu XVIII wieku Ryszard Orłowski s. 157-179
Z dziejów materialnego poparcia powstania kościuszkowskiego w Lubelskiem Ryszard Orłowski s. 171-178
"Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej", Lublin 1964 : [recenzja] Ryszard Orłowski s. 237-239
"Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i w I połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej", Julian Bartyś, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVIII wieku", Ryszard Orłowski, Lublin 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Józef Ryszard Szaflik s. 250-253
"Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie", Helena Brodowska, Warszawa 1956 : [recenzja] Ryszard Orłowski Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Dobra beresteckie na Ukrainie w drugiej połowie XVIII w. Ryszard Orłowski s. 257-264
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1757 - 1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 261-263
"Dzieje miasta Łukowa", Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1962 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 267-273
Kronika Naukowa Ryszard Orłowski s. 270-279
Problematyka historyczna w "Annales UMCS" Jerzy Danielewicz Jan Gurba Ryszard Orłowski s. 279-287
"Rocznik Łódzki, Organ Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego", 1960, 3 (6) Ryszard Orłowski s. 318-321
35-lecie pracy naukowej prof. Juliusza Willaume'a Ryszard Orłowski s. 321-322
"Ziemia chełmska. Materiały z sesji naukowej historyków odbytej w Chełmie 21 czerwca 1959 r.", red. Juliusz Willaume, Lublin 1961 : [recenzja] Ryszard Orłowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 324-327
Udział Banku Polskiego i prywatnego kapitału warszawskiego w finansowaniu przemysłu Lubelszczyzny w XIX stuleciu Tadeusz Mazur Ryszard Orłowski s. 341-357
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1717-1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Jerzy Michalski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 346-350