Znaleziono 12 artykułów

Kazimierz Opałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogdan Suchodolski jako historyk nauki Kazimierz Opałek s. 3-7
Fizjokratyzm i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Polsce okresu Oświecenia Kazimierz Opałek s. 59-73
"Problemy metodologiczne nauki prawa", K. Opałek, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 72-73
The "General Science of Law" : Main Approaches and Their History Kazimierz Opałek s. 79-94
"Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej", Bogdan Suchodolski, Wrocław 1958 : [recenzja] Kazimierz Opałek Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
Dyskusja po referatach Adama Korty i Emila Kipy Kazimierz Opałek s. 183-189
"Porządek fizyczno-maralny"; "Pomysły do dzieła „Porządek fizyczno-moralny”", Hugo Kołłątaj, opracował i wstępem opatrzył Kazimierz Opałek, Warszawa 1955, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk - Komitet Filozoficzny, Biblioteka Klasyków Filozofii - Pisarze Polscy, s. XXXVI, 497, 3 nlb. + 1 ilustracja i 1 k. erraty : [recenzja] Jan Kolasa Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 207-219
Beniamin Franklin jako myśliciel i działacz społeczny Kazimierz Opałek s. 241-250
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieło", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Kazimierz Opałek Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 395-397
Warunki i czynniki rozwoju nauki w Polsce okresu oświecenia Kazimierz Opałek s. 545-560
"Oświecenie", Kazimierz Opałek, "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa Kazimierz Opałek (aut. dzieła rec.) s. 621-626
Jedenaście roczników "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Kazimierz Opałek s. 623-636