Znaleziono 2 artykuły

Sławomir Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 11-31
Ewolucja poglądów na temat kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce Sławomir Olszewski Katarzyna Parys s. 103-112