Znaleziono 126 artykułów

Eugeniusz Olszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
To commemorate the centenary of the birth of Konstantin Ciołkowski Eugeniusz Olszewski s. 25-34
[Professor Olszewski, in supplementing...] Eugeniusz Olszewski s. 25
Les sciences et les techniques dans la période de la révolution scientifico-technique Eugeniusz Olszewski s. 41-53
Rola postępu technicznego w rozwoju historycznym Eugeniusz Olszewski Jan Pazdur s. 47-70
Regularities in the Evolution of Particular Sciences Henryk Hollender Eugeniusz Olszewski s. 71-78
O strukturze rewolucji technicznych : na marginesie artykułu E. W. Constanta II Eugeniusz Olszewski s. 71-77
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Mutermilch (1903-1990) Barbara Olszewska Eugeniusz Olszewski s. 77-84
[In sharing a great...] Eugeniusz Olszewski s. 79
"Histoire générale des techniques", t. I: "Les origines de la civilisation tehcnique", pod red. Maurice Daumasa, Paris 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Waldemar Voisé Maurice Daumas (aut. dzieła rec.) s. 85-88
The Social Significance of the History of Science and the History of Technology Eugeniusz Olszewski s. 105-111
"Strajk studencki w Warszawie w 1917 roku", Wojciech Bułat, Warszawa 1960 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Wojciech Bułat (aut. dzieła rec.) s. 125-126
"Leningradskij ordiena Lenina Institut Inżenierow Żeleznodorożnogo Transporta - Kratkij oczerk", Leningrad 1959 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 139-140
L'action de la technique sur l'homme Eugeniusz Olszewski s. 141-146
[Me référant à ma communication...] Eugeniusz Olszewski s. 147
"Actes du XIe Congrès International d'Histoire des Sciences. Varsovie-Toruń-Kielce-Cracovie 24-31 août 1965", T. 1-6, Wrocław-Varsovie-Cracovie 1967-1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Wiesław Władyka s. 147-151
"Polski słownik biograficzny", Zeszyty 55-57: t. 12/4, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Barbara Olszewska Eugeniusz Olszewski s. 151-153
"Jeometria praktyczna Ignacego Zaborowskiego i jej znaczenie dla rozwoju miernictwa w Polsce i dla kształtowania się formy dydaktycznego podręcznika", Alina Truskolaska-Zakrzewska, Warszawa 1966-1967 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Alina Truskolaska-Zakrzewska (aut. dzieła rec.) s. 154-156
Copernicus and the Civilization of the 20th Century Eugeniusz Olszewski s. 155-166
Historia nauki przekracza barierę dźwięku Eugeniusz Olszewski s. 157-158
O miejsce na uniwersytetach dla historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 158-159
Kto zafundował Warszawie Skłodowską? Eugeniusz Olszewski s. 164-165
Rocznica pierwszych w Polsce obserwacji Słońca przez lunety Eugeniusz Olszewski s. 164
Pięćdziesiąt lat polskiej techniki Eugeniusz Olszewski s. 165-166
"Kadry doktorskie w Polsce. Przegląd i analiza stanu kadr doktorskich w Polsce i porównanie tego stanu z danymi innych krajów", Maria Leska, Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Maria Leska (aut. dzieła rec.) s. 167
Walka Holendrów z morzem Eugeniusz Olszewski s. 168
O poglądach Newtona na hipotezy Eugeniusz Olszewski s. 170-171
"Autobiografia 1872-1914", Bertrand Russell, Warszawa 1971 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Bertrand Russell (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Sowriemiennyj kapitalizm i tiechnika", A. A. Zworykin, Moskwa 1954 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Nowe czasopismo historycznonaukowe Eugeniusz Olszewski s. 180
Zgromadzenie Ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 182-184
"Listy (1840-1889)", Tytus Chałubiński, Wrocław 1970; "Tytus Chałubiński. Życie - działalność naukowa i społeczna", Adam Wrzosek, Warszawa 1970 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Tytus Chałubiński (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Zgromadzenie Ogólne Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 184-185
[Il me semble qu'il y a deux groupes...] Eugeniusz Olszewski s. 192
Some Regularities of the Development of Science in the Twentieth Century Ignacy Malecki Eugeniusz Olszewski s. 193-212
Periodization of the history of science and technology Eugeniusz Olszewski s. 195-206
Metoda happeningu czyli dezinformacja o polskiej prasie technicznej Eugeniusz Olszewski s. 200-202
Stulecie "Przeglądu Technicznego" Eugeniusz Olszewski s. 202-204
Prus nie znany historykom literatury Eugeniusz Olszewski s. 204-205
Historia nauki na V Międzynarodowym Kongresie Historii Gospodarczej Eugeniusz Olszewski s. 205-207
Prawdziwe i fałszywe odgłosy dymarek 67 w prasie Eugeniusz Olszewski s. 207-208
Nieco sprecyzowań Eugeniusz Olszewski s. 211-212
Listy Girarda do Lubeckiego Eugeniusz Olszewski s. 212-213
"Feliks Stanisławowicz Jasiński - Oczerk żiźni i nauczno-inżeniernoj diejatielnosti - K stoletiju so dnia rożdienija", A. N. Mitinski, Moskwa 1957 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski A. N. Mitinski (aut. dzieła rec.) s. 213-214
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Jerzy Bukowski Jerzy Dobrzycki Eugeniusz Olszewski s. 214-217
Międzynarodowe sympozjum na temat powiązań nauki i techniki Eugeniusz Olszewski s. 230-231
Perspektywy rozwoju historii nauki i historii techniki w Polsce Eugeniusz Olszewski s. 241-251
[Some of the debaters...] Eugeniusz Olszewski s. 244-245
Outline of the Development of Polish Science Eugeniusz Olszewski s. 249-259
[Przekonywanie przez prof. Bronisława Średniawę] Eugeniusz Olszewski s. 272
"Les savants polonais et leur conitrbution à la science mondiale", Marian Dobrowolski, Varsovie 1960 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Marian Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 309-311
W 25-lecie śmierci Stefana Drzewieckiego Eugeniusz Olszewski s. 328-329
Uwagi o księdze "Dziesięć lat rozwoju nauki w Polsce Ludowej" Eugeniusz Olszewski Bohdan Suchodolski s. 337-348
Witold Wierzbicki 1890-1965 Eugeniusz Olszewski s. 343-344
Henryk Buzun 1900-1964 Eugeniusz Olszewski s. 345-346
"Gedanken über unsere Zukunft. Drei Reden", Carl Freidrich von Weizsäcker, Göttingen 1967 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Carl Friedrich von Weizsäcker (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Kazimierz Prószyński", Władysław Jewsiewicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Władysław Jewsiewicki (aut. dzieła rec.) s. 377-379
Dyskusja o periodyzacji historii nauki Eugeniusz Olszewski I. J. Konfiedieratow (aut. dzieła rec.) A. A. Zworykin (aut. dzieła rec.) s. 381-384
"Les ingénieurs de la Renaissance", Bertrand Gille, Paris 1964 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Bertrand Gille (aut. dzieła rec.) s. 385-387
Zapomniany polski historyk nauki i techniki Eugeniusz Olszewski s. 388-389
"Przesłuchanie Juliusza Roberta Oppenheimera", Heinar Kipphardt, Warszawa 1965-1966 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Heinar Kipphardt (aut. dzieła rec.) s. 391-392
Dyskusja o metodzie badań nad dawną techniką Eugeniusz Olszewski s. 392-394
    Zacytuj
  • Udostępnij
"I. I. Chodźko - pierwyj issledowatiel Kawkaza w matiematiczeskim otnoszenii. (Nowyje matieriały k jego biografii)", F. A. Szybanow, Moskwa 1969 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski F. A. Szybanow (aut. dzieła rec.) s. 392-393
Dalsze pokłosie XI Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki Aleksander Gella Eugeniusz Olszewski s. 394-401
"Nauka w Pribałtikie w XVIII - naczale XX wieka. Tiezisy dokładow IV Mieżriespublikanskoj konfierencji po istorii nauki w Pribałtikie", Riga 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 398
"Stefan Bryła", Warszawa 1963 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski s. 402-403
Z historii techniki rakietowej Eugeniusz Olszewski s. 407
Dwudziestolecie "ICOHTEC" i jego czternaste sympozjum Eugeniusz Olszewski s. 410-412
Radziecko-polskie sympozjum naukoznawcze we Lwowie Eugeniusz Olszewski s. 420-421
W dyskusji o metodzie badań nad dawna techniką głos ostatni Eugeniusz Olszewski s. 421-422
Na marginesie polemiki wokół "Bibliografii zwartych druków konspiracyjnych" Eugeniusz Olszewski s. 425
Historia techniki w "Przeglądzie Techicznym" Eugeniusz Olszewski s. 427-428
O archiwalnym zabezpieczeniu dokumentacji technicznej i naukowej Eugeniusz Olszewski s. 428-429
Badania nad historią nauki i techniki dostarczają podstaw do prognozowania Eugeniusz Olszewski s. 430-433
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 430-433
Zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Akademii Historii Nauki Eugeniusz Olszewski s. 433-434
Zgromadzenie ogólne Komitetu Międzynarodowej Współpracy w Zakresie Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 434-435
W "Nauce Polskiej" o historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 449-450
Jerzy Bukowski (1902-1982) Eugeniusz Olszewski Bogdan Suchodolski s. 455-458
Z pobytu w Związku Radzieckim Eugeniusz Olszewski s. 458
Skazani na naukę, technikę i ich historię : z prof. drem Eugeniuszem Olszewskim Adam Wojciechowski s. 465-476
Milenijna sesja Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Jagiellońskiego Eugeniusz Olszewski s. 465-466
Sympozjum na temat zespołów badawczych Eugeniusz Olszewski s. 469-470
Z pobytu w Związku Radzieckim Eugeniusz Olszewski s. 473-474
Polskie kontakty i mazowieckie pochodzenie Konstantego Ciołkowskiego Eugeniusz Olszewski s. 490-491
Wizyta w Leningradzkim Oddziale Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR Eugeniusz Olszewski s. 501-502
Referat prof. Kuzniecowa o związkach fizyki i gospodarki Eugeniusz Olszewski s. 504-505
Polsko-radzieckie Sympozjum Naukoznawcze w Katowicach Eugeniusz Olszewski s. 508-509
"Technika", Eugeniusz Olszewski, [w:] "Wielka encyklopedia powszechna PWN", T. 11, Warszawa 1968 : [recenzja] Stanisław Szefler Eugeniusz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 523-527
[W związku z listem] Eugeniusz Olszewski s. 525-526
Sympozjum Szkoccy inżynierowie i szkocka technika Eugeniusz Olszewski s. 547
Nie unikać tego, "o czym się nie mówi" : na marginesie artykułu Bronisława Średniawy, "Recepcja teorii względności w Polsce", "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" nr 3-4 (1985) Eugeniusz Olszewski Bronisław Średniawa (aut. dzieła rec.) s. 547-548
"The Structure of Scientific Revolutions", Thomas S. Kuhn, Chicago-London 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 559-564
W odpowiedzi drowi Jerzemu Piaskowskiemu Eugeniusz Olszewski s. 561-563
Elementy historii techniki w nauczaniu fizyki w szkole Eugeniusz Olszewski Roman Polny (aut. dzieła rec.) s. 564-565
Badania nad wdrażaniem postępu technicznego przez kraje nie będące jego inicjatorami Eugeniusz Olszewski s. 565-576
"Les archives de la S. A. métallurgique d'Espérance-Longdoz des origines à nos jours", M. Colle-Michel, Paris 1962 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski M. Colle-Michel (aut. dzieła rec.) s. 591-592
Z pobytu w Wielkiej Brytanii Eugeniusz Olszewski s. 592
Do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Eugeniusz Olszewski s. 593
Leonardo da Vinci jako prekursor nauk technicznych Eugeniusz Olszewski s. 603-611
Znajomość zagadnień historii nauki i techniki wśród poborowych Eugeniusz Olszewski s. 615-616
W stulecie urodzin Konstantego Ciołkowskiego Eugeniusz Olszewski s. 637-649
Wybory do "Akademii Tysiąclecia" Eugeniusz Olszewski s. 638-640
Historia nauki w "Przeglądzie Informacji o Naukoznawstwie" Eugeniusz Olszewski s. 645-646
Historia nauki i techniki w makiecie I części III tomu "Historii Polski" Eugeniusz Olszewski Żanna Kormanowa (aut. dzieła rec.) Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 663-666
Trójgłos o wykazie pracowników nauki polskiej Eugeniusz Olszewski Walerian Piotrowski Jerzy Róziewicz Janina Żurawicka (aut. dzieła rec.) s. 687-699
[W t. 6 "Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN"] Eugeniusz Olszewski s. 698
Konferencja Filozoficzno-Historyczna w Drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym Eugeniusz Olszewski s. 709
Do Redakcji "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Eugeniusz Olszewski s. 711-712
Czynniki postępu naukowego - międzynarodowe sympozjum w Oxfordzie Eugeniusz Olszewski s. 721-725
Pięćdziesięciolecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich Eugeniusz Olszewski s. 750-752
[Komunikuję uprzejmie, iż] Eugeniusz Olszewski s. 750
Skandal - tym razem - w Oliwie Eugeniusz Olszewski s. 752-753
Historia nauki i historia techniki w Polsce Ludowej Eugeniusz Olszewski s. 755-764
Odnalezienie manuskryptów Leonarda da Vinci Eugeniusz Olszewski s. 756-757
Posiedzenia plenarne i wspólne posiedzenia Sekcji Historii Techniki Eugeniusz Olszewski s. 760-762
Sympozjum Leonardo w nauce i technice Eugeniusz Olszewski s. 775-777
Czy Planck był wzorem odpowiedzialności i czy soczewki w latarniach morskich stosowane są od 1850 r.? Eugeniusz Olszewski s. 823-824
Politechnika Warszawska nigdy nie nosiła imienia Mikołaja II Eugeniusz Olszewski s. 825
"Struktura rewolucji naukowych", Thomas S. Kuhn, Warszawa 1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Thomas S. Kuhn (aut. dzieła rec.) s. 825-827
"Zur Theorie der wissenschaftlich-technischen Revolution", Shingo Shibata, [w:] "Historischer Materialismus und Sozialforschung. Ein Sammelband mit Beiträgen von Soziologen aus Japan und der Deutschen Demokratischen Republik", pod red. Hermanna Schelera, Berlin 1966 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Shingo Shibata (aut. dzieła rec.) s. 827-828
"Istorija razwitija diagrammy żelezo-uglerod", Eugeniusz Tyrkiel, Moskwa 1968 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski Eugeniusz Tyrkiel (aut. dzieła rec.) s. 832-833
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach i skandal ze skansenem w Zakopanem Eugeniusz Olszewski s. 845
Bieżąca bibliografia historii techniki Eugeniusz Olszewski s. 846-847
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" w latach 1966-1967 Eugeniusz Olszewski s. 847-850
O nauczaniu historii nauki Eugeniusz Olszewski s. 851-852
O skansen w Zakopanem Eugeniusz Olszewski s. 858