Znaleziono 5 artykułów

Andriy Oliynyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pastoral work in the service of the Kingdom of God - Blessed priest Emilian Kovch (1884-1944) Andriy Oliynyk s. 134-144
Proklamacja „obfitego odkupienia” (Ps 130, 7) w posłudze kaznodziejskiej bł. męczennika o. Zenona Kovalyka CSsR (1903–1941) Andriy Oliynyk s. 237-248
Znaczenie dokumentu "Główne zasady współczesnego duszpasterstwa" dla działalności Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Andriy Oliynyk s. 279-290
Социально-этические взгляды и пастырское служение св. Иоанна Златоуста в условиях классового антагонизма его эпохи Andriy Oliynyk s. 333-346
"Czynić prawdę (Ef 4,15). Elementy teologii pastoralnej fundamentalnej", Ryszard Hajduk, Olsztyn 2010 : [recenzja] Andriy Oliynyk Ryszard Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 422-424