Znaleziono 3 artykuły

Joanna Olbryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds Joanna Olbryś s. 60-80
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych Joanna Olbryś s. 96-105
Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis Elżbieta Majewska Joanna Olbryś s. 101-113