Znaleziono 15 artykułów

Łucja Okulicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bałtowie we wczesnej epoce żelaza Łucja Okulicz s. 33-38
Jełgun, gm. Stawiguda, woj. olsztyńskie. Stanowisko 1 Mirosław Hoffmann Izabela Mellin Łucja Okulicz s. 65-66
Jelguń, gm. Stawiguda, woj. olsztyńskie. Stanowisko 1 Mirosław Hoffmann Izabela Mellin Łucja Okulicz s. 69
Biesowo, pow. Biskupiec Reszelski Łucja Okulicz s. 70-71
Maradki, pow. Mrągowo Eligia Gąssowska Łucja Okulicz s. 84
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rembielin, pow. Przasnysz. Stanowisko "Łysa Góra" 2 Jerzy Okulicz Łucja Okulicz s. 105-106
Rembielin, pow. Przasnysz. Stanowisko "Łysa Góra" - 2 Łucja Okulicz Sylwia Wierzbicka-Pawłowska s. 121
Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Kęsocha, pow. Przasnysz Łucja Okulicz s. 121-142
Rembielin, pow. Przasnysz. Stanowisko Łysa Góra - 2 Łucja Okulicz s. 128
Sprawozdanie z weryfikacji stanowisk archeologicznych we wschodniej części Mazur w 1971 r. Łucja Okulicz s. 244-247
Franknowo, pow. Biskupiec Łucja Okulicz s. 254-256
Badania sondażowe osiedla obronnego w miejscowości Maradki, pow. Mrągowo Eligia Gąssowska Łucja Okulicz s. 319-326
Sprawozdanie z badań kurhanu w miejscowości Biesowo, pow. biskupiecki w 1970 r. Łucja Okulicz s. 633-638
Sprawozdania z badań sondażowych osiedla obronnego w Maradkach, pow. mrągowski w 1970 r. Eligia Gąssowska Łucja Okulicz s. 641-642
Prace wykopaliskowe prowadzone we wsi Gródki, pow. Działdowo Łucja Okulicz s. 815-818