Znaleziono 6 artykułów

Wincenty Okoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe spojrzenie na program edukacji Wincenty Okoń s. 11-15
Radzieckie eksperymenty szkolne Wincenty Okoń s. 27-49
Zarys autobiografii naukowej Wincenty Okoń s. 177-216
"Zur Geschichte der fortschrittlichen Pädagogik in Polen : von den Anfängen bis zur Befreiung vom Faschismus : aus Schriften und Dokumenten", ausgewählt und eingeleitet von Wincenty Okoń, Berlin 1984 : [recenzja] Joanna Schiller Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Głos doktoranta "honoris causa" Wincenty Okoń s. 270-272
"Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do studiów pedagogicznych", T. IV, Bogdan Suchodolski, Wincenty Okoń, Warszawa 1958 : [recenzja] Wincenty Okoń (aut. dzieła rec.) Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 491-492