Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Offmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmagający się o kształt polskiej katechezy śp. Jan Charytański TJ : 23 VI 1922-4 VIII 2009 Andrzej Offmański s. 19-30
Katechizm Kościoła Katolickiego ostatnim z dokumentów odnowy soborowej Andrzej Offmański s. 41-56
Nowa ewangelizacja w służbie wiary Andrzej Offmański s. 75-100
Płaszczyzny kształtowania postaw pokuty i pojednania Andrzej Offmański s. 93-110
Rola katechezy w wychowaniu do pokoju Andrzej Offmański s. 113-135
Ukierunkowanie posługi ks. bp. Kazimierza Majdańskiego w diecezji szczecińsko-kamieńskiej wokół Bożej prawdy o rodzinie Andrzej Offmański s. 219-237
"Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów", pod red. Andrzeja Offmańskiego, Szczecin 2006 : [recenzja] Józef Stala Andrzej Offmański (aut. dzieła rec.) s. 255-257