Znaleziono 10 artykułów

Wacław Odyniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Okno na świat : bałtyckie podróże Polaków w XVI-XVIII w. Wacław Odyniec s. 5-11
"Polskie dominium maris Baltici. Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne X-XVIII w.", Wacław Odyniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 122-127
"Poezje", Stanisław Hozjusz, przekł. Anna Kamieńska, wstęp Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Hozjusz (aut. dzieła rec.) Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 178
Synteza Pomorza Nadwiślańskiego Jerzy Dygdała Maksymilian Grzegorz Wojciech Wrzesiński Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 221-248
Polskie dominium maris Balitici w XVI i XVII w. : koncepcje i realizacja Wacław Odyniec s. 223-232
"Olsztyn 1353-1945", Andrzej Wakar, Olsztyn 1971 : [recenzja] Wacław Odyniec Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 266-268
"Ostpreussische Domänenvorwerke im 16. und 17. Jahrhundert", Hans-Helmut Wächter, [w:] "Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr.", Würzburg 1958 : [recenzja] Wacław Odyniec Hans-Helmut Wächter (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Polskie dominium Maris Baltici. (Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne. X-XVIII)", Wacław Odyniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 405-406
"Myśliwiec", Tomasz Bielawski, oprac. i wstępem poprzedzili Zbigniew Nowak i Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Tomasz Bielawski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Starostwa dziedziczne Prus Książęcych w XVII i XVIII wieku. Studium z dziejów przeobrażeń społeczno-ustrojowych", Jerzy Skibiński, Olsztyn 1972 : [recenzja] Wacław Odyniec Jerzy Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 696-697