Znaleziono 2 artykuły

Anna Odrzywolska–Kidawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O biskupie Piotrze Tomickim polemicznie : (w związku z recenzją z książki Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna, Warszawa 2004, zamieszczoną w PH, t. XLVI, 2005, z. 4) Anna Odrzywolska–Kidawa s. 133-139
„Biskup Piotr Tomicki (1464–1535). Kariera polityczna i kościelna”, Anna Odrzywolska–Kidawa, Warszawa 2004 : [recenzja] Piotr Trafiłowski Anna Odrzywolska–Kidawa (aut. dzieła rec.) s. 652-658