Znaleziono 3 artykuły

Jarosław Ościłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rządza, Czarna, Długa i Brodnia, czyli o zmianach w hydronimii i hydrografii lewego dorzecza dolnej Narwi Jarosław Ościłowski s. 4-6
Wel i Wkra czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XIV wieku Jarosław Ościłowski s. 11-13
Sieć grodowa na Wysoczyśnie Kolneńskiej we wczesnym średniowieczu : ze studiów nad pograniczem mazowiecko-prusko-jaćwieskim Jarosław Ościłowski s. 81-105