Znaleziono 3 artykuły

Piotr Nyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wy jesteście świadkami tego!” (Łk 24,48) : koncepcja świadectwa w Ewangelii Łukasza Piotr Nyk s. 121-145
„Głosić Słowo Boże z mocą” (Dz 4,23-31) Piotr Nyk s. 139-165
Diakońskie posługiwanie kobiet w świadectwie Nowego Testamentu Piotr Nyk s. 177-204