Znaleziono 3 artykuły

Władysław Nowicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różnice w nasileniu i rozbudowie postaw wartościujących grup młodzieży uczestniczącej i nie uczestniczącej w ruchu "Światło-Życie" Władysław Nowicki s. 33-48
Różnice w nasileniu i rozbudowie postaw religijnych grup młodzieży uczestniczącej i nie uczestniczącej w ruchu "Światło-Życie" Władysław Nowicki s. 61-73
"Charakterystyka elementów struktury osobowości będących przedmiotem badań. Metody badań elementów struktury osobowości młodzieży poddawanej oddziaływaniu katolickiej formacji religijnej", Jan Bielecki, Władysław Nowicki, [w:] "Studia z psychologii", t. 3, Warszawa 1991 : [recenzja] Waldemar Grzeszczuk Jan Bielecki (aut. dzieła rec.) Władysław Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 292-293