Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Stefan Nowicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy chrystologiczne Borosowej koncepcji wydarzenia śmierci Andrzej Stefan Nowicki s. 73-80
The Theology of Border-line and Dialogue of Hans Waldenfels Andrzej Stefan Nowicki s. 108-115
The Theology of Border-line and Dialogue of Hans Waldenfels Andrzej Stefan Nowicki s. 108-115
Problem zmartwychwstania człowieka w teologii Ladislausa Borosa Andrzej Stefan Nowicki s. 187-200
Tożsamość człowieka a jego postawa prospołeczna : materiały z sympozjum wykładowców teologii fundamentalnej, Katowice 22–24 IX 2003 r. Jacek Kempa Andrzej Stefan Nowicki Sławomir Zieliński s. 250-274
Fenomen śmierci w ujęciu Ladislausa Borosa Andrzej Stefan Nowicki s. 252-264
Symbolika serca w teologii Jana Pawła II Andrzej Stefan Nowicki s. 397-405
Eklezjalny wymiar poznania teologicznego Andrzej Stefan Nowicki s. 469-471