Znaleziono 25 artykułów

Tadeusz Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ rozwoju nauki i techniki na wojskowość polską XVI-XVII w. Tadeusz Nowak
Dawne mapy bitew i oblężeń - systematyka i główne kierunki rozwoju Tadeusz Nowak
Wieluń pod panowaniem pierwszych Jagiellonów (1391-1492) Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 5-24
Wójtowie i wójtostwo wieluńskie (XIII–XVI w.) Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 17-39
Burmistrzowie, rajcy i ławnicy w Wieluniu do 1515 roku Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 17-50
Ze studiów nad rozwojem osadnictwa w ziemi łęczyckiej w czasach Władysława Jagiełły Tadeusz Nowak s. 27-45
"Budownictwo wojenne" Naronowicz-Narońskiego Tadeusz Nowak s. 29-58
Dokument władz miejskich Wielunia w sprawie ugody z arcybiskupem gnieźnieńskim z 1526 r. Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 41-56
O potrzebie podsumowania dotychczasowego dorobku polskiego w dziedzinie historii techniki Tadeusz Nowak s. 43-50
Spór o rolę dziejową obrony Jasnej Góry w 1655 r. : Olgierd Górka, Legenda a rzeczywistość obrony Częstochowy w roku 1655, Warszawa 1957 Tadeusz Nowak s. 132-147
"Cztery wieki polskiej książki technicznej 1450-1850", Tadeusz Nowak, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Pazdur Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Zebranie organizacyjne Zespołu Historii Nauki i Techniki Wojskowej Tadeusz Nowak s. 173-176
Prawo do obrony oskarżonego w postępowaniu przyspieszonym Tadeusz Nowak s. 210-216
O wkładzie nauki polskiej w dzieło odzyskani a niepodległości w 1918 r. Tadeusz Nowak s. 217-236
Kasper Kasprzycki, nieznany bohater z czasów "Potopu" Tadeusz Nowak s. 225-247, 418-419
"Zmiany niektórych cech osobowości alumnów w czasie pierwszych lat formacji seminaryjnej", T. Nowak, [w:] Studia Psychologiczne, t. 3, Warszawa 1991 : [recenzja] Stanisław Artur Sutuła Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Znaczenie terminu "samopał" Tadeusz Nowak s. 295-296
Sprawozdanie z posiedzenia naukowego Zespołu Historii Nauki i Techniki Wojennej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w dniu 11 listopada 1960 r. Tadeusz Nowak s. 357-359
"Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce", Tadeusz Nowak, Warszawa 1965 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Architekt polski", Stanisław Solski, Wrocław 1959 : [recenzja] Tadeusz Nowak Stanisław Solski (aut. dzieła rec.) s. 462-465
Konferencja naukowa poświęcona fortyfikacji nowożytnej w Polsce Tadeusz Nowak s. 472-474
O zawodzie inżyniera wojskowego w Polsce XVII w. Tadeusz Nowak s. 475-479
O wpływie walk z Turcją i Tatarami na rozwój polskiej techniki wojskowej XVI-XVII w. Tadeusz Nowak s. 589-614
Nieznane materiały do wojny szwedzkiej 1656 roku z b. Archiwum Radziwiłłów w Warszawie Tadeusz Nowak s. 713-720
Studies of the history of military technologu in Poland Tadeusz Nowak s. 721-730