Znaleziono 2 artykuły

Michał Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana struktury wydatków oraz form reklamy w okresie recesji gospodarczej w Polsce i na świecie Jerzy Duda Michał Nowak s. 93-103
Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: prymasostwo i prymasi w życiu państwa i narodu polskiego, Warszawa - 11 XII 1999 r. Michał Nowak s. 287-290