Znaleziono 17 artykułów

Bożena Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Liczebność i specjalizacja rzemiosła w Lublinie w pierwszej ćwierci XVI wieku Bożena Nowak s. 23-33
O początkach cechów lubelskich Bożena Nowak s. 25-30
Muzyka a rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym Bożena Nowak s. 43-71
Udział rzemiosła w życiu społeczno-politycznym Lublina w XV wieku Bożena Nowak s. 65-92
Postawa miast Korony wobec planów sukcesyjnych Władysława Jagiełły Bożena Nowak s. 77-90
"Lublin - zarys dziejów miasta", Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski, Lublin 1993 : [recenzja] Bożena Nowak Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Jerzy Wyrozumski, "Związki czeladnicze w Polsce średniowiecznej", "Przegląd Historyczny", 1977, 68, z. 1 Bożena Nowak Jerzy Wyrozumski (aut. dzieła rec.) s. 143-146
Matriały do bibliografii historii Lubleszczyzny za lata 1990 - 1992 Bożena Nowak s. 153-163
"Mazowiecka elita feudalna późnego średniowiecza", Jan Piętka, Warszawa 1975 : [recenzja] Bożena Nowak Jan Piętka (aut. dzieła rec.) s. 162-165
Style komunikowania się w rodzinie - konsekwencje psycho-społeczne Bożena Nowak s. 181-193
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1976 Bożena Nowak s. 188-192
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1978 Bożena Nowak s. 191-194
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1979 Bożena Nowak s. 233-236
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za lata 1979 - 1982 Bożena Nowak s. 239-247
"Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku", Bożena Nowak, Lublin 1991 : [recenzja] Kazimierz Myśliński Bożena Nowak (aut. dzieła rec.) s. 257-259
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za lata 1986 - 1989 Bożena Nowak s. 289-294
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za lata 1983 - 1985 Bożena Nowak s. 331-345