Znaleziono 21 artykułów

Andrzej Nowak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czym intryguje książka Erika Hobsbawna "Wiek skrajności"? Małgorzata Gmurczyk-Wrońska Dariusz Libionka Czesław Madajczyk Andrzej Nowak Tomasz Schramm Janusz Żarnowski s. 3-27
Wybrane problemy metodologii i metodyki badań nad najnowszą historią Polski Mariusz Mazur Filip Musiał Andrzej Nowak Krzysztof Zamorski Zdzisław Zblewski s. 11-27
Założenie dworsko-folwarczno-parkowe w Prusinowicach Roman Kopacki Andrzej Nowak s. 31-45
Rosja w polskiej myśli politycznej w XX w. Andrzej Nowak s. 33-47
Granice Szadku - ocena i propozycje zmian Tadeusz Marszał Katarzyna Milewska Janusz Molenda Andrzej Nowak Marcin Turczyn s. 73-90
Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym Andrzej Nowak s. 79-91
Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek Andrzej Nowak s. 101-110
„Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku)”, Andrzej Nowak, Kraków 2001 : [recenzja] Edward Czapiewski Andrzej Nowak (aut. dzieła rec.) s. 103-106
Zasoby i jakość wód powierzchniowych gminy Szadek Andrzej Nowak s. 105-115
Problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich : Przykład gminy Szadek Andrzej Nowak s. 111-118
Układ przestrzenny i infrastruktura sołectwa Tarnówka Andrzej Nowak s. 143-147
"Documents diplomatiques français" - źródła do politycznej historii wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku Andrzej Nowak Jacques Bariéty (aut. dzieła rec.) s. 145-151
Konin Andrzej Nowak s. 163-164
"Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 r.)", Andrzej Nowak, Kraków 2001 : [recenzja] Marian Leczyk Andrzej Nowak (aut. dzieła rec.) s. 169-176
"A Fence around the Empire. Russian Censorship of Western Ideas under the Tsars", Marianna Tax Choldin, Durham 1985 : [recenzja] Andrzej Nowak Marianna Tax Choldin (aut. dzieła rec.) s. 186-190
Komunikat Andrzej Nowak Leszek Sosnowski s. 239-240
Mrówki, pow. Konin Łucja Nowak Andrzej Nowak s. 254
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zabytki architektury i budownictwa w województwie konińskim w latach 1990-1998 Andrzej Nowak s. 406-412
Zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i techniki w województwie konińskim w latach 1990-1998 Andrzej Nowak s. 413-418
Radzieckie biografie Karamzina (w związku z książkami: Natan Ejdelman, Posliednij lietopisiec, Moskwa 1983; Jewgienij Osietrow, Tri zizni Karamzina, Moskwa 1985) Andrzej Nowak Natan Ejdelman (aut. dzieła rec.) Jewgienij Osietrow (aut. dzieła rec.) s. 745-751
Henryk Kamieński - autor "Rosji i Europy. Polski" Andrzej Nowak s. 759-781