Znaleziono 1 artykuł

Magdalena Nowacińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem Magdalena Nowacińska Małgorzata Pstrocka-Rak s. 5-20