Znaleziono 3 artykuły

Alva Noë

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poza nasze przewidywania : wywiad z Alva Noë = Out of our expectations : interview with Alva Noë Anna Karczmarczyk Przemysław Nowakowski Witold Wachowski Piotr Momot (tłum.) s. 31-57
Doświadczanie świata w czasie Alva Noë Piotr Momot (tłum.) Witold Wachowski (tłum.) s. 59-67
Doświadczenie i eksperyment w sztuce Alva Noë Paweł Schreiber (tłum.) s. 259-275