Znaleziono 28 artykułów

Roman Nir

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Krzywicki : polityk, dyplomata, poeta, wielki humanista Roman Nir s. 20-21
Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake w USA Roman Nir s. 24-25
"Osiander in Preussen 1549-1552", Martin Stupperich, Berlin 1973 : [recenzja] Roman Nir Martin Stupperich (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Protocullum visitationis archidiaconatus Pragensis annis 1379-1382 per Paulum de Janowicz archidiaconum Pragensum factae", edi Ivan Hlavaček et Zděnka Hlediková, Praha 1973 : [recenzja] Roman Nir Ivan Hlavaček (aut. dzieła rec.) Zděnka Hlediková (aut. dzieła rec.) s. 123-125
"Wkład protestantyzmu do kultury polskiej : z zagadnień protestantyzmu w Polsce", Warszawa 1970 : [recenzja] Roman Nir s. 160-163
Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za lata 1940-1970 Roman Nir s. 169-174
Poradnik bibliograficzy nazaretanek 1873-1973 Roman Nir s. 179-184
Źródła w archiwum w Orchard Lake do historii polskich parafii w USA Roman Nir s. 181-198
Informator o archiwach, bibliotekach i muzeach etnicznych w Stanach Zjednoczonych Roman Nir s. 193-200
Prasa polonijna w Ameryce Roman Nir s. 197-206
Polonica w archiwach i bibliotekach amerykańskich Roman Nir s. 197-200
Międzynarodowe skróty czasopism teologicznych Roman Nir s. 207-211
Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie Roman Nir s. 217-235
Międzynarodowa bibliografia religioznawstwa Roman Nir s. 219-224
"Bibiografia Mariana 1967-1972", Giuseppe M. Besutti, Roma 1974 : [recenzja] Roman Nir Giuseppe M. Besutti (aut. dzieła rec.) s. 220-222
The Polish Parish Organization in Chicago Mieczysław Madaj Roman Nir s. 237-253
Inkunabuły w bibliotece reformatorów w Przemyślu Roman Nir s. 259-268
Nieznane źródło do biografii Andrzeja Krzyckiego Roman Nir s. 273-279
Rękopisy z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie Roman Nir s. 289-300
"The Literature of Theology : a Guide for Students and Pastors", John A. Bollier, Philadelphia 1979 : [recenzja] Roman Nir John A. Bollier (aut. dzieła rec.) s. 297-301
"International Bibliography of the History of Religions : Bibliographie Internationale de l'Histoire des Religions 1973", Salih A. Alich, Leiden 1979 : [recenzja] Roman Nir Salih A. Alich (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Selected bibliography of sources : the Polish American Community in the Greater Buffalo", ed. by Ellen Marie Kuznicki, New York 1976 : [recenzja] Roman Nir Ellen Marie Kuznicki (aut. dzieła rec.) s. 303-305
Przegląd czasopism teologicznych Roman Nir Ludwik Orzeł Alfons Skowronek Remigiusz Sobański Karol Wypler s. 325-343
"Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447-1512)", Karol Górski, Wrocław 1973 : [recenzja] Roman Nir Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu w latach 1945—1970", Wacław Szetelnicki, Rzym 1970 : [recenzja] Roman Nir Wacław Szetelnicki (aut. dzieła rec.) s. 362-365
Informacje Roman Nir s. 367-370
"Les blibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie", Geneviève Nortier, Paris 1971 : [recenzja] Roman Nir Geneviève Nortier (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Vatikanische Akten zur Geschichte des Deutschen Kulturkampfes", T. 1, Rudolf Lill, Tübingen 1970 : [recenzja] Roman Nir Rudolf Lill (aut. dzieła rec.) s. 570-571