Znaleziono 5 artykułów

Jan Nikołajew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje gospodarki morskiej od walki o polskie granice morskie aż do Unii Europejskiej Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 121-139
„Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego. Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego mieszkańców Nadodrza”, Andrzej Michalak, Szczecin 2012 : [recenzja] Jan Nikołajew Andrzej Michalak (aut. dzieła rec.) s. 200-201
„Pamięć stanu wojennego: strażnicy i więźniowie niepamięci”, Waldemar Urbanik, Amadeusz Michał Urbanik, Szczecin 2010 : [recenzja] Jan Nikołajew Waldemar Urbanik (aut. dzieła rec.) Amadeusz Michał Urbanik (aut. dzieła rec.) s. 201-202
„Analiza układów społecznych”, John Loflond, David A. Snow, Lewn Anderson, Lyn H. Loflond, Warszawa 2009 : [recenzja] Jan Nikołajew Lewn Anderson (aut. dzieła rec.) John Loflond (aut. dzieła rec.) Lyn H. Loflond (aut. dzieła rec.) David A. Snow (aut. dzieła rec.) s. 208-209
Społeczny i ekonomiczny wymiar zagrożeń zawodowych w morskim środowisku pracy Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 339-349